کراتین مونوهیدرات MS

کراتین مونوهیدرات MS

کراتین مونوهیدرات چیست؟

کراتین با پروتئین مشابه است زیرا یک ترکیب حاوی نیتروژن است ، اما یک پروتئین واقعی نیست. از نظربیوشیمی غذایی به عنوان یک “نیتروژن” پروتئین شناخته شده است . این ماده را می توان در غذایی که می خوریم یا بصورت درون زا  از اسیدهای آمینه گلیسین ، آرژنین و متیونین به دست آورد.

کراتین در سیستم انرژی فسفاژن ، منبع اصلی ATP (بستر اصلی انرژی در بدن ما) در طول فعالیت های کوتاه مدت و با شدت زیاد ، یک بازیگر کلیدی است. کراتین هم به صورت کراتین و هم فسفوکراتین آزاد در بدن وجود دارد. فسفوکراتین (PC) به عنوان یک “ذخیره کننده فسفات پر انرژی” 2 عمل می کند.

عملکردهای PC  برای دوباره پر کردن ATP در عضلات که بسرعت منقبض می شوند با انتقال یک گروه فسفات به ADP که از هیدرولیز ATP برای انرژی در عضله انقباضی ایجاد شده است. هنگامی که ماهیچه های ما از کراتین خالی می شوند ، سیستم انرژی کوتاه مدت و با شدت زیاد ما خاموش می شود . انبساط سلولی می‌باشد. این فرایند چیزی فراتر از افزایش حجم توسط آب می‌باشد و امروزه با نظریه جدید رشد ماهیچه‌ای به نام “هیپرتروفی سارکوپلاسمی” خوانده می‌شود . این امر منجر به متورم شدن سلول‌ها می‌گردد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا و برای محصولات بیشتر اینجا کلیک کنید.

فرم تماس