نانو ذرات اکسید مس

نانو ذرات اکسید مس

کاربرد نانو ذرات اکسید مس :

  • ضد قارچ
  • ضد باکتری
  • کاتالیزورها، سوخت موشک، مواد ابر رسانا، مواد ترمو الکتریک

نانوذرات مس ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله کاتالیزوری و فعالیت‌های ضد قارچ/ضد باکتری از خود نشان می‌دهند. اول از همه، نانوذرات مس دارای یک فعالیت کاتالیزوری بسیار قوی می‌باشند که می‌تواند آنرا به ناحیه سطحی کاتالیزوری بزرگ آنها نسبت داد. نانوذرات با اندازه‌های کوچک و تخلخل زیاد، زمانی که مورد استفاده به عنوان عامل در ترکیبات آلی هستند، قادر به دستیابی به عملکرد واکنش بالاتر و زمان واکنش کوتاه‌تر می‌باشند.

نانوذرات مس که بسیار کوچک و دارای نسبت سطح به حجم بالایی هستند نیز می‌توانند به عنوان ضد قارچ / ضد باکتری‌ها عمل کنند. فعالیت ضد میکروبی بوسیله تعامل نزدیک آنها با غشاهای میکروبی و آزاد کردن یون‌های فلزی آنها در محلول، ایجاد می‌شود. همان‌طور که نانوذرات در محلولها به آرامی اکسید می‌شوند، یونهای مس از آنها خارج می‌شوند و وقتی که غشای چربی در نزدیکی آنها قرار دارد، آنها می‌توانند رادیکال‌های آزاد هیدروکسیل سمی ایجاد کنند. سپس، رادیکال‌های آزاد، لیپیدها را در غشای سلولی از طریق اکسیداسیون برای تخریب غشاء جدا می‌کنند. در نتیجه، مواد داخل سلولی از طریق غشاهای مخرب خارج می‌شوند؛ سلول‌ها دیگر قادر به حفظ فرایندهای بیوشیمی پایه نیستند. در پایان، تمام این تغییرات داخل سلول که ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند، باعث مرگ سلول می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا و برای محصولات بیشتر اینجا کلیک کنید.

فرم تماس