نانو ذرات اکسید تنگستن

نانو ذرات اکسید تنگستن

کاربرد های نانو ذرات اکسید تنگستن :

  • شناسایی گازها
  • کاتالیستها
  • فوتوکاتالیستها
  • تصفیه فاضلاب
  • تصویربرداری
  • استفاده از نانو اکسید تنگستن در سیستم های کاتالیستی

اکسیدهای تنگستن (Tungsten Oxides) از ترکیبات مهم تنگستنی هستند. نانو ذرات اکسید تنگستن به شکل یک پودر زرد رنگ که دارای یک مورفولوژی تقریباً کروی است ظاهر می شوند. به­ دلیل داشتن اعداد اکسایش مختلف، تعداد ترکیبات زیادی از تنگستن شناخته شده است اما در میان سیستمهای مختلف موجود بین تنگستن و سایر مواد، سیستم تنگستن – اکسیژن از اهمیت بیش­تری برخوردار است. زیرا بسیاری از این ترکیبات حین فرایند هیدرومتالورژی تولید پودر تنگستن، تشکیل می شود. نکته قابل توجه اینکه به دلیل داشتن اعداد اکسایش مختلف، تعداد ترکیبات زیادی از تنگستن شناخته شده است. این سیستم تقریبا پیچیده بوده و علاوه بر اکسیدهای دوتایی استوکیومتری (WO3،  WO2.9، WO2.72، WO2) ، محدوده وسیعی از ترکیبات غیراستوکیومتری را نیز در بر می گیرد. نانو ذرات اکسید تنگستن به دلیل حساسیت بالا به نور، ویژگی های خوب انتقال الکترون و مقاومت در معرض محلول آبی اسیدی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کاربرد این نانو پودر به عنوان نیمه رسانای نوع n در حسگرهای گازی، الکترودهای نوری، مواد الکتروکرومیک و ابزارهای دیگر اپتوالکتریکی، بسیار جلب توجه نموده است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا و برای محصولات بیشتر اینجا کلیک کنید.

فرم تماس