تالیس کشاورزی

تالیس کشاورزی ( دارای گواهی ثبت اختراع از مرکز مالکیتهای معنوی )

به دلیل برخورداری این محصول از حقوق انحصاری طبق ماده 3 قانون ثبت اختراع ،  هر هرگونه کپی برداری از متون و اصل  محصول برای خریدار و فروشندگان غیرمجاز پیگرد قانونی داشته و لذا خواهشمند است با مراجعه به صفحه نمایندگان و عاملین مجاز فروش محصولات پیش از خرید از صحت ادعای فروشندگان اطلاع حاصل فرمایید .

 

این محصول در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ، صرفه جویی در استفاده از کودهای شیمیایی و حاصلخیز نمودن خاک بسیار موثر واقع شده و با توان بالای جذب و نگهداري آب مـي تواند منبع ذخیره بسیار مناسب برای دوران خشکسالی باشد و ضمن کاهش هزینه های آبیاری و کوددهی  تا 50 درصد ، دوره آبیاری سالیانه گیاه  را تا 30% کاهش دهد.

تالیس کشاورزی و محیط زیست :

1-    عدم وجود عناصر سمی و فلزات سنگین

2-    جذب فلزات سنگین حاصل از آبیاری توسط پساب ها

3-    کاهنده شدید آلاینده های سمی

4-    کاهش آبشویی نیترات و جلوگیری از آلوده نمودن سفره های آب زیرزمینی

 

آنالیزهای شیمیایی و زیست محیطی تالیس کشاورزی : 

حفظ رطوبت در خاك به ميزان خلل و فرج آن، مقدار مواد كلوئيـدي و سـاختمان ميكروسـكوپي اجـزا ي معـدني بستگي دارد.

تركيب مناسب خاك و تالیس کشاورزی مي تواند نتايج مثبتي در پي داشته باشد ، تالیس کشاورزی رطوبـت را در سطح خاك نگه مي دارد و اجازه نفوذ سريع مايع را به لايه هاي پائين تر نمي دهد.

 

 

تالیس کشاورزی بطور قابل ملاحظه اي مقدار آب لازم براي آبياري را كاهش مي دهد، زيرا: 

مقدار زيادي از آب آبياري را جذب مي كند. 

سرعت نفوذ آب در خاك را كاهش مي دهد (تا ۸۵ درصد كاهش در خاك شيرين و شنی خلیج فارس).

ميزان استفاده از كودهاي شيميايي را به دليل برقراري پيوند با مـواد  غـذايي روي سـطح فعـال خـود و رهاسازي تدريجي آن ها با توجه به نياز گياه، كاهش مي دهد.

مقدار فرسايش خاك را كاهش مي دهد، زيرا شن و خاك را بـه صـورت تـوده هـاي كوچـك محافظـت مي كند و از جابه جا شدن آن توسط باد جلوگيري مي كند. 

بافت فیزیکی و شیمیایی خاک را اصلاح نموده و استفاده از مقدار زيادي پيت را در مخلوط خاك كاهش مي دهد، نياز به كوددهي را تا ۵۰ درصد كاهش مي دهد.  

داراي مقدار زيادي مواد غذايي و ظرفيت تبادل كاتيوني بالاسـت  و بـه رشـد صـحيح گياهـان كمـك مي كند. 

 

نگاهي دقيق تر به ساختار تالیس کشاورزی

تالیس کشاورزی ماده صد درصد طبيعي است و از هفت بخش اصلي كه در تمام خاك هاي طبيعي بـا كيفيـت خـوب وجـوددارند تشكيل شده است. شش بخش آن، از انواع سنگ هاي طبيعي معـدني اسـت  و بخـش  ديگـر از عناصر  ماکرو و میکرو تشکیل شده است ، كه در تمام خاك هاي با كيفيت مشاهده مي شوند.

 

دانه هاي تالیس کشاورزی توسط گسترة متنوعي از كاتيون هـاي غـذايي غني شده است.  

عناصر معدني تالیس کشاورزی شامل تركيب كاتيوني باردار پتاسيم و كلسيم است.

در مراحل آبياري كلسيم، پتاسيم و ديگر عناصر كمياب و كاتيو نهاي ديگري از مواد معدني موجود در عصاره خاك آزاد مي شوند.   

دليل استفاده از ذرات كوچك (بزرگي صفر تا 5 ميليمتر) در تركيب تالیس کشاورزی ، ايـن اسـت كـه ذرات ريز، سطح را گسترش و در پخش آب موثرند، در نتيجه كارآيي و عملكرد آن ها در خاك سريع تر اسـت . از سـوي ديگر چون خرد شدن و تجزيه ذرات بزرگ موجود در تالیس کشاورزی، كندتر رخ مي دهد،  اثر مغذي آن ها مداوم خواهـد بود و در نتيجه ويژگي ذخيره و حفظ اثر آب تالیس کشاورزی تا زمان تجزيه كامل اين ذرات كه حـدود 10 تـا 15 سـال بطول مي انجامد ، حفظ مي شود.  

وجود دانه هاي بزرگتر كه كاتيون هاي باردار شـده هسـتند موجـب فعاليـت شـيميايي ريشـه هـا  مـي شـو ند. ايـن كاتيون هاي باردار شده دانه هاي مغذي در خاك را جذب مي كنند و با آن ها وارد واكنش شيميايي مي شوند.  


فوايد تالیس کشاورزی: 

تالیس کشاورزی فوايد بي شماري در مراقبت از گياهان، كاهش ميزان مصرف آب آبياري و محافظت از محـيط زيسـت دارد كه از مهمترين آنها  ميتوان به موارد زير اشاره نمود: 

الف) ظرفيت نگهداري آب :

ساختمان طبيعي تالیس کشاورزی به اين ماده امكان جذب بيشتر از 2 برابـر وزن خـود  آب روي سـطح ويـژه آن  بدون افزایش حجم را مي دهد.

تالیس کشاورزی از نفوذ عمقي آب و هدر شدن آب و نفوذ آن بـه اعمـاق زمـين جلـوگيري و آب را در محدوده ريشه نگه مي دارد.

به همين علت براي آبياري باغ ها و فضـاهاي سـبز بطور میانگین بسته به بافت خاک شاهد افزایش دور آبیاری و کاهش مصرف آب آبیاری به میزان 30 درصد خواهیم بود .

ب)كاهش حداقل ۵۰ درصدي هزينه هاي آبياري و كوددهي 

ميزان صرفه جويي در هزينه هاي اجرايي با ميزان بكارگيري تالیس کشاورزی نسبت مستقيم دارد. نه تنها در باغچـه هـا و پارك هاي بزرگ، بلكه در فضاهاي كوچكتر نيز تالیس کشاورزی نقش موثري در صرفه جويي هزينـه هـا دارد و حتـي در شرايط سخت بياباني نيز مي تواند امنيت آبي بيشتري را براي گياهان تامين كند. 

 

رشد عالي گياهان 

اثر تالیس کشاورزی درست پس از استفاده آن نمايان مي شود.

از همان روزهاي اوليه پس از استفاده از تالیس کشاورزی نياز بـه آبياري به شدت كاهش مي يابد. خاك يا شن مرطوب و متخلل باقي مي ماند. زمين شني متراكم تـر  شـده و حتـي خاك در مناطق بادخيز نيز دچار فرسايش نمي شود. گياهان بطور مستمر و هـر موقـع بـه آب و كـود نيـاز باشـد بواسطه وجود تالیس کشاورزی تغذيه مي شوند و تقريباﹰ دو روز بعد از كاربرد تالیس کشاورزی اثر آن آشكار و مشاهده  ميشود. 

 

مقدار ايده آل تالیس کشاورزی حدود 5 درصد مخلوط در خاك شيرين و در محدوده ريشه ها بايد باشد. 

تالیس کشاورزی تنها يكبار به كار گرفته مي شود و تا 3 سال ديگر نيازي به تجديد آن نيست لازم به ذکر است که خاصیت نگهداری آب و جلوگیری از فرسایش آن تا 15 سال عملکرد خود را حفظ مینماید ولی میبایست پس از 3 سال با کودهای مختلف خاک را غنی نمود . 

تالیس کشاورزی باعث حفظ و تداوم حيات بيولوژيكي، همزيستي باكتري و گياهان، برقراري تعادل بين فرآيندهاي شيميايي و بيولوژيكي در خاك مي شود. تالیس کشاورزی عناصر غذایی را در لایه های خود ذخيره و حفظ مي كند و در مواقع كمبود و نياز آن را آزاد مي كند

 

نحوه ذخیره آب :

ساختمان طبیعی و دانه بندی تالیس کشاورزی بدون افزایش حجم ،  امکان جذب و نگهداری آب را تا 2 برابر وزن خود بر روی سطوحش فراهم می آورد و به دلیل جلوگیری از نفوذ عمقی ، هدر شدن و نگهداری آب در محدوده ریشه می تواند تا 30 درصد دوره آبیاری را کاهش داده و در مصرف آب صرفه جویی بعمل آورد .

چرا تالیس کشاورزی برای مناطق بیابانی ، خشک و نیمه خشک مناسب است ؟

بزرگترین مشکلات کشاورزی در مناطق ذکر شده مصرف زیاد آب آبیاری ، کود ، فرسایش خاک و شوری خاک و آب میباشد که با استفاده از تالیس کشاورزی می توان ضمن کاهش مصرف آب به میزان 30 درصد و کاهش مصرف کود به میزان 80 درصد ، گیاه را در مقابل تنشهای شوری و خشکی مقاوم نمود  و  با افزایش حاصلخیزی خاک از فرسایش آن جلوگیری بعمل آورد .
 

 

مزایا :
1. ظرفیت نگهداری آب 450  Water Holding Capacity)W.H.C)
2. کاهش آب آبیاری تا 30%
3. اصلاح شوری خاک و سختی آب
4. جلوگیری از شستشوی مواد غذایی خاک
5. جلوگيری از زرد شدگي برگها و افزايش فتوسنتز
6. افزايش مقاومت گياه به شوری ، کم آبي ، سرما ، سميت کودها و بيماريها
7. رویش یکنواخت چمن در فضای سبز و زمینهای ورزشی ( گلف ، فوتبال و ... )
8. افزايش شادابي ، نشاط ، و حجم محصولات کشاورزی و کاهش تعداد نارس ها و ريزش شکوفه ها
9. استفاده گياه از تمام عناصر موجود در خاك به سبب بالا بودن خاصيت تبادل يوني تالیس ( CEC  = 92 )
10. ایجاد توازن در عناصر غذایی خاک
11. ماندگاری به مدت 3 سال
12. 100 درصد طبیعی
کاربرد :
1- کاهش هزینه های آبیاری و کوددهی تا 50 درصد
2- جلوگیری از تنشهای خشکسالی
3- امکان کشت در سطوح شیب دار
4- امکان کشت در مناطق بیابانی
5- کاهش سرعت نفوذ آب
6- جلوگیری از فرسایش خاک
7- کاهش تلفات پس از جابجایی درخت به میزان 50 درصد
8- افزایش تولید محصولات کشاورزی به میزان 30 الی 50 درصد
9- افزایش تولید محصولات باغی  به میزان 10 الی 15 درصد
10- افزايش رشد رويشي گياه ، رشد و نمو ريشه و قدرت جوانه زني بذر تا 80  درصد
11- قابلیت استفاده در تمام فصول سال بر خلاف کودهای دامی

 

نحوه مصرف : (تکرار هر 3 سال یکبار)

با توجه به نوع بافت خاک و میزان نفوذ پذیری آن میزان مصرف متفاوت است ولی بطور میانگین میزان مصرف به شرح ذیل می باشد :

1-در کشاورزی میزان 30  الی 50  تن در هکتار با 35 سانتیمتر اول خاک مخلوط و سپس کاشت انجام شود .

2-در کشت چمن و گل کاری برای هر متر مربع میزان 3 الی 5 کیلوگرم با 15 سانتیمتر روی خاک مخلوط و سپس کاشت انجام شود. 

3-جهت پوشش بذر در زمان کاشت به ازاء هر متر مربع 5 کیلوگرم به عنوان جایگزین کود در سطح پخش گردد .

4-در کاشت نهال بسته به حجم حفاری کف هر گودال را با 3 الی 5 کیلوگرم تالیس کشاورزی پوشانده و میزان 5 الی 10 کیلوگرم تالیس کشاورزی را با خاک گود نهال مخلوط ، سپس کاشت انجام شود .

5-برای جابجایی درخت کافیست همانند کاشت نهال کف گودال محل کاشت را با 3 الی 5 کیلوگرم تالیس پوشانده و میزان 10 الی 15 کیلوگرم تالیس را در زمان استقرار درخت در محل جدید با خاک اطراف ریشه مخلوط نمایید.

6-در درختان بالای 5 سال بسته به سن درخت تعداد 4 الی 10 عدد دریل هول در محدوده تاج درخت با قطر 10 سانتیمتر و عمق 50 الی 100 سانتیمتر حفر نموده و محل حفره ها را با تالیس کشاورزی پر نمایید . ( محل حفره ها بهتر است در محدوده تاج و محل آبیاری درخت حفاری شوند ) .

7-تخمیر کود هر متر مکعب 20 الی 50 کیلوگرم.

نحوه ذخیره آب :

ساختمان طبیعی و دانه بندی تالیس کشاورزی بدون افزایش حجم ،  امکان جذب و نگهداری آب را تا 2 برابر وزن خود بر روی سطوحش فراهم می آورد و به دلیل جلوگیری از نفوذ عمقی ، هدر شدن و نگهداری آب در محدوده ریشه می تواند تا 30 درصد دوره آبیاری را کاهش داده و در مصرف آب صرفه جویی بعمل آورد .

 

تالیس کشاورزی ( دارای گواهی ثبت اختراع از مرکز مالکیتهای معنوی )

به دلیل برخورداری این محصول از حقوق انحصاری طبق ماده 3 قانون ثبت اختراع ،  هر هرگونه کپی برداری از متون و اصل  محصول برای خریدار و فروشندگان غیرمجاز پیگرد قانونی داشته و لذا خواهشمند است با مراجعه به صفحه نمایندگان و عاملین مجاز فروش محصولات پیش از خرید از صحت ادعای فروشندگان اطلاع حاصل فرمایید .

آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - چهارباغ بالا - کوچه شهید رئیسی پلاک 8163916986
تلفن گویا : 23456  366   031  (تلفن - فاکس -IVR)
info@agritalis.com : ارتباط با مدیریت

تاییدیه ها

ردیف استان نام تلفن ایمیل
1 مدیر امور نمایندگان مازیار مومنی 09370264994 info@agritalis.com
2 نمایندگی استان آذربایجان شرقی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
3 نمایندگی استان آذربایجان غربی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
4 نمایندگی استان اردبیل جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
5 نمایندگی استان اصفهان نازنین پورشهریار 09128686068 nazanin.pourshahriar@gmail.com 
6 نمایندگی کشور افغانستان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
7 نمایندگی استان البرز محمد صادق میرکریمی 09121504988 msmirkarimi@gmail.com 
8 نمایندگی استان تهران کامبیز حصاری 09122052228 kami_alk@yahoo.com 
9 نمایندگی استان چهارمحال و بختیاری اردشیر خسروی دهکردی 09133118089 akhdehkordi@gmail.com 
10 نمایندگی استان خراسان (شمالی) جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
11 نمایندگی استان خراسان (شمالی-جنوبی-رضوی) حسن مرادی 09151605409 hassan.moradi.wt@gmail.com 
12 نمایندگی استان زنجان محمد صادق میرکریمی 09121504988 msmirkarimi@gmail.com 
13 نمایندگی استان قزوین جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
14 نمایندگی فروش کارخانجات و صنایع محسن حیدری 09131181727 -
15 نمایندگی استان کردستان اردشیر خسروی دهکردی 09133118089 akhdehkordi@gmail.com 
16 نمایندگی استان کرمانشاه اردشیر خسروی دهکردی 09133118089 akhdehkordi@gmail.com 
17 نمایندگی استان کهکیلویه و بویراحمد جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
18 نمایندگی استان مرکزی نازنین پورشهریار 09128686068 nazanin.pourshahriar@gmail.com 
19 نمایندگی وزارت راه ، مسکن و شهرسازی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 09140209486 karami1355@yahoo.com
 

 

 خدمات 

گروه تولیدی صنعتی تالیس
شرکت تعهد ، اندیشه ، لیاقت ، سلامت با نام اختصاری تالیس با تشکیل گروههای دانش بنیان پس از سالها تحقیق موفق به ثبت اختراع و تجاری سازی محصولات خود در راستای استفاده از ترکیبات معدنی برای کاهش هزینه های خدمات شهری در زمینه های کشاورزی ، فضای سبز ، مقابله با لغزندگی جاده ها اعم از یخبندان و یا نشت میعانات نفتی ( نفت ، گازوئیل ، بنزین ، روغن و ... ) در راه ها گردیده است . این شرکت با در اختیار داشتن کادر مجرب ، آزمایشگاه های مجهز و خط تولید تمام اتوماتیک در پروسه تولید خود سعی را بر آن داشته که حتی المقدور ترکیبات شیمیایی را حذف و از مواد اولیه طبیعی بدون خطر استفاده نموده و با هدف حفظ محیط زیست در چرخه اکولوژیک محصولاتی سالم را ارائه نماید و این راستا با تولید محصولات مرغوب امکان صدور به کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز فراهم نموده است . کشت ارگانیک در کشاورزی ، کاهش آسیبهای ناشی از نمک و شن به جداول ، آسفالت و فضای سبز ، سرعت عمل در پاکیزگی نشت میعانات نفتی موجود در راهها و محافظت از گیاهان در مقابل سرما و گرمازدگی اهداف اصلی تحقیق کارشناسان این کارخانه می باشد
محصولات تولیدی این شرکت به 4 گروه تقسیم بندی می شوند
تالیش کشاورزی
 تالیس محافظ سفید
این شرکت با در اختیار داشتن کارشناسان باتجربه ، تیمهای توانمند اجرایی فضای سبز ، خدمات شهری و ماشین آلات تخصصی در راستای تکمیل زنجیره خدمات خود آمادگی ارائه خدمات تخصصی احداث فضای سبز ، محلول پاشی محافظ سفید تالیس ، یخ زدایی معابر توسط تالیس ضد یخ معابر و پاکسازی معابر از میعانات نفتی بوسیله تالیس جاذب مواد نفتی را با بالاترین استانداردها و در کمترین زمان ممکن دارا می باشد .